Kuivatikatlad ja hakkeahjud võimsusega 40kW - 10MW

Asenda kallinev importgaas ja diisel kodumaise hakkega! 
Säästa kuivatamiskuludelt ja suurenda kasumit!